CSR

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาล เวชการุณย์รัศมิ์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอมสตาร์ จำกัด ได้มอบเงิน  100,000 บาท บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล เวชการุณย์รัศมิ์ (โรงพยาบาลรัฐบาลในชุมชนหนองจอก) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงการมีเครื่องมือแพทย์ที่ดี เพียงพอ ทันสมัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะให้สถานพยาบาลได้มี ประสิทธิภาพและความพร้อมเพิ่มมากขึ้น

CSR Activity at Wetchakarunrasm Hospital

On 11 December 2018, Thermstar Co.,ltd. donated 100,000 Baht to Wetchakarunrasm Hospital (Government hospital in Nongchok district) for medical equipment fund. Having good medical equipment is necessary to serve people effectively. Therefore, Radicon would like to be a part of this activity.

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เรดิคอน จำกัด ได้มอบเงิน  100,000 บาท มาบริจาคให้โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี (องค์กรสุขภาพแห่งชาติ ด้านอาชีวเวชศาสตร์ และ ศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงการมีเครื่องมือแพทย์ที่ดี เพียงพอ ทันสมัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะให้สถานพยาบาลได้มี ประสิทธิภาพและความพร้อมเพิ่มมากขึ้นใน

CSR Activity at Nopparatrajathanee Hospital

On 24 July 2018, Radicon Co.,ltd. donated 100,000 Baht to Nopparatrajathanee Hospital (National Health Authority in Occupational Medicine and International Standard Medical Center) for medical equipment fund. Having good medical equipment is necessary to serve people effectively. Therefore, Radicon would like to be a part of this activity.

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาล พุทธโสธร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท อเล็กซอน จำกัด  ได้นำเงิน  100,000 บาท มาบริจาคให้โรงพยาบาล พุทธโสธร (โรงพยาบาลรัฐประจำจังหวัดที่ประชาชนในจังหวัดส่วนใหญ่ต้องมาใช้บริการที่นี่ )เพื่อเข้ากองทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงการมีเครื่องมือแพทย์ที่ดี เพียงพอ ทันสมัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะให้สถานพยาบาลได้มี ประสิทธิภาพและความพร้อมเพิ่มมากขึ้นในการให้บริการผู้ป่วย  ดังนั้นจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนครั้งนี้

CSR Activity at Buddhasothorn Hospital 

On 13 February 2018, Alexon Co.,ltd. donated 100,000 Baht to Buddhasothorn Hospital (which is a major local hospital in Chachoengsao) for medical equipment fund. Having good medical equipment is necessary to serve people effectively. Therefore, Alexon would like to be a part of this activity.

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2017

บริษัท เรดิคอน จำกัด ได้มีการส่งตัวแทนจิตอาสา นำผ้าเช็ดตัว ไฟฉาย เสื้อกันหนาว และเสื้อโปโล ไปบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิแห่งนี้ให้ความช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส และคนชราผู้ยากไร้ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นประโยชน์กับสังคม ทางบริษัทเล็งเห็นว่าเราอยากเป็นส่วนร่วมเล็กๆในการสนับสนุนงานของมูลนิธินี้ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งและต้องการโอกาสในสังคมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กไทยและชาติไทย

CSR Activity at Baan Nokkamin Foundation

On 13th Novermber 2017, Radicon donated towels, flashlights, coats and Polo shirts to “Baan Nokkamin” foundation where orphans and underprivileged elders are assisted and taken care. This foundation aims not only to improve quality of their lives but also support them to become beneficial for society. With these awareness, Radicon gave a warm support to the foundation to help abandoned children who wish to find a place in society and brighter their future.

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “เดิน วิ่ง และปั่นเพื่อโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ” 2017

ทันทีที่ได้เห็นใบปลิว “เดิน วิ่ง และปั่นเพื่อโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์” เราคิดว่าบริษัทของเราน่าจะเป็นส่วนเล็กๆในการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยเหลือทางโรงพยาบาลได้ โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม 2017 บริษัท เรดิคอน จำกัด ได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวด เพื่อช่วยดับกระหายให้นักกีฬาวิ่งแข่งมาราธอน และในวันที่ 21 พฤษภาคม 2017 ก็ได้มีพนักงานของ บริษัท เรดิคอน จำกัด บางส่วน มาร่วมแรงร่วมใจ วิ่ง เดิน ปั่น และเป็นจิตอาสาในงานครั้งนี้

The moment we saw flyer “Walk, Run, and Bike for Wechkaroonrasm Hospital Charity”, we thought that we could be a part of this charity project to support Wechkaroonrasm Hospital. Therefore, on May 19, 2017 Radicon Co.,Ltd. donated 1,500 bottles of water for the marathon runners. Also,on May 21,2017 Radicon’s staffs participated in this activity: walk, run, and bike and volunteered for this charity.

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR วันเด็กแห่งชาติ 2016

บริษัท เรดิคอน ได้จัดกิจกรรมแจกของขวัญ เครื่องเขียน และหนังสือให้แก่เด็กๆในชุมชน และโรงเรียน ต่างๆในพื้นที่ไกล้เคียง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2016

CSR Activity on National Children’s Day 2016

Today’s children are tomorrow’s adults” Every year, Radicon sets up the activity during the activity during the National Children’s Day which concluded with distribution of gifts, stationaries, books and other necessaries to children nearby communities and local schools.

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR “แป้นบาสเพื่อน้อง” ที่ศูนย์พระคริสตธรรมเบธเอล และ ศูนย์นักเรียนหมงเอิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2015

บริษัท เรดิคอน ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แก่เด็กๆ จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคแป้นบาส พร้อมลูกบาสที่ ศูนย์พระคริสตธรรมเบธเอล และศูนย์นักเรียนหมงเอิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนอุปกรณ์ด้านกีฬา

CSR Activity:Basketball hoop Donation

Radicon have always seen benefits of exercising so as to improve healthiness. Therefore, on 16 July 2015, Radicon donated basketball hoops to Bethel Bible Institute and Hmong-Earn tribal. School in Mae Sai district, Chiang Rai, where the sports equipment is insufficient. Now, the children have already enjoyed the new hoops.

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR ที่ศูนย์เด็กเล็ก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013

บริษัท อเล็กซอน ได้เข้าร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง โดยมีการจัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็นให้กับน้อง ๆ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองคอก

CSR activity at Child Development Centers

On 7 February 2013, Alexon joined the local charity which donates learning equipment and other necessities to children at Child Development Centers in Klongtakrao district, Chachoengsao province.

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR ที่ศูนย์ซีนาปีส บ้านเด็กกำพร้าลอเลนโซ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2012

บริษัท อเล็กซอน ได้เข้าเยี่ยมศูนย์ซีนาปีส บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ ซึ่งเป็นบ้านที่ให้อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ติดเชื่อ HIV และถูกทอดทิ้งโดยได้ร่วมทำกิจกรรม บริจาคเงิน และสิ่งของจำเป็นให้แก่ศูนย์

CSR activity at the orphanage

On 7 October 2012, Alexon employees visited Lorenzo orphanage in Panusnikom district, Chonburi province to donate food,clothes, and other necessities to children who had been orphaned by HIV/AIDS.